Tvoje ajpina (IP adresa):

44.192.27.11

Hostname odpovídající dané ip adrese:

ec2-44-192-27-11.compute-1.amazonaws.com


Co je to NAT?

NAT neboli Network Adress Translation (překlad síťových adres) je způsob úpravy síťového provozu, který se většinou používá při připojení více zařízení v lokální síti do sítě internet. Všechny zařízení navenek sdílí jednu veřejnou adresu a komunikace je řízena skrze router, který jednotlivým lokálním stanicím přiřazuje porty, dle kterých je komunikace řízena (ve smyslu na které zařízení má příchozí síťový provoz poslat). Stanice za tímto routerem (za NATem) jsou částečně skryté a může nastat problém s přímou komunikací mezi klienty (end to end spojení) a také může docházet ke snížení rychlosti přenosu dat. Hlavní výhodou NATu je možnost připojení více PC k síti internet za použití minima veřejných IP adres, kterých je nedostatek a jsou vyčerpány.