Tvoje ajpina (IP adresa):

44.192.27.11

Hostname odpovídající dané ip adrese:

ec2-44-192-27-11.compute-1.amazonaws.com


Co je to IP adresa?

IP adresa je jednoznačné označení síťového rozhraní v počítačové síti. Akutálně se používají IP adresy ve formátu IPv4 (IP adresa ve formátu např. 123.123.123.123) a také ve formátu IPv6 (např. 0:0:0:0:0:ffff:808:808). Zatímco IP adresy verze 4 jsou zapisovány ve čtyřech blocích dekadických čísel 0-255, IP adresy verze 6 jsou zapisovány v osmi blocích hexadecimálních čísel. Každou IP adresu verze 4 je možné převést do podoby IPv6 (první čtyři bloky jsou nulové) - konverze IPv4 na IPv6. Na IP adresy IPv6 se přechází v důsledku vyčerpání počtu IPv4 adres, kterých může být maximálně 256x256x256x256 = cca 4.3 miliardy. Toto číslo je však pouze teoretické, v praxi je daleko nižší (některé rozsahy adres mají specální použití a nejsou určeny pro veřejnost). Z důvodu nízkého počtu IP adres verze 4 neplatí, že má každé sítově zařízení (PC, tablet, TV) svou jednoznačnou veřejnou IP adresu. Standardně mají domácnosti a případně větší celky (někdy celé vesnice) přiřazeny pouze jednu IP adresu a v lokální síti jsou poté rozlišeny lokální IP adresou - navenek jsou však dle IP adresy nerozlišitelné (tomuto řešení se říká NAT - zobrazit více informací).